Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024

 

Σύντομη ιστορική αναδρομή

sintir 3

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κοραή δεν είναι μόνο γνωστή για τη μακραίωνη ιστορία της και τον ανεκτίμητο πλούτο των βιβλίων, χειρογράφων και λοιπών κειμηλίων που διαθέτει. Αποτελεί επίσης σημαντικό παράδειγμα στον τομέα της συντήρησης βιβλιακού υλικού από Δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα.
Μια πρώτη απόπειρα αντιμετώπισης του προβλήματος συντήρησης βιβλίων και αρχείων της Βιβλιοθήκης «Κοραής» διαφαίνεται στα 1994. Σύμφωνα με τα Πρακτικά αρ. 78-6 της 20ης Σεπτεμβρίου 1994, ο τότε προϊστάμενος της Βιβλιοθήκης «Κοραής» Δημήτρης Δημητρακόπουλος εισηγείται «[…] την ίδρυση εργαστηρίου συντήρησης στη Βιβλιοθήκη Κοραή της Χίου, επειδή [διαπιστώνεται] ότι υπάρχουν όλες εκείνες οι απαραίτητες και πλέον βασικές προϋποθέσεις για τη σύγχρονη λειτουργία του.»

 


Το αιτιολογικό για την πρόταση σύστασης εργαστηρίου συντήρησης στηρίζεται στο ότι
«[…] η Βιβλιοθήκη Κοραή της Χίου διαθέτει σε μεγάλο αριθμό χειρόγραφα, βιβλία, αρχεία, χάρτες, σχέδια, εφημερίδες, πίνακες, κ.λπ. με τεράστια αξία. Το πολύτιμο αυτό πολιτιστικό υλικό αποτελεί σπάνια, αν όχι μοναδική, πηγή έρευνας παγκόσμιου ενδιαφέροντος (χειρόγραφα-βιβλία Κοραή, εκδόσεις παλαίτυπες, αρχαίτυπες, κ.α. Το υλικό αυτό, στα διακόσια και πλέον χρόνια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, έχει υποστεί επικίνδυνες φθορές από το χρόνο, από τη χρήση αλλά και τις συνθήκες διαφύλαξης.» (Πρακτικά αρ. 78-6, 20.9.1994)  
Όπως μαρτυρούν και τα πρακτικά της εποχής, το υλικό της Βιβλιοθήκης ουδέποτε συντηρήθηκε συστηματικά γιατί το έργο αυτό έπρεπε να ανατεθεί σε ειδικό συντηρητή και γιατί προϋπόθετε την ύπαρξη ειδικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Την εποχή εκείνη, η χώρα μας διέθετε πολύ περιορισμένο αριθμό καταρτισμένων και έμπειρων συντηρητών. Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορούσε στη Βιβλιοθήκη «Κοραής», πριν το 1994 δεν υπήρχε ο κατάλληλος χώρος για τη στέγαση ενός τέτοιου εργαστηρίου, αλλά ούτε και οι οικονομικοί πόροι για την ανάληψη και περάτωση έργων συντήρησης.
Με αυτά τα δεδομένα, πρωταρχικός στόχος των υπευθύνων της Βιβλιοθήκης ήταν «η κατά το δυνατόν σταθερή διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης του υλικού, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω βλάβες και φθορές (κατασκευή θηκών, απολύμανση χώρων, μικροφωτογράφηση, κ.λπ.)» (ο.π.)
Το 1994 φαίνεται πως ωρίμασαν αρκετά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του εργαστηρίου με επαρκείς εγγυήσεις για τη σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του. Όπως προκύπτει από τα σχετικά πρακτικά, βρέθηκε τελικά «ο κατάλληλος χώρος σε παρακείμενο κτήριο που παραχώρησε στη Βιβλιοθήκη ο Δήμος Χίου και εξειδικευμένα άτομα για τη σωστή οργάνωσή του.» (Πρακτικά αρ. 78-6, 20.9.1994)

 

Ο Κωνσταντίνος Χούλης, στο άρθρο του Η εκπαίδευση των συντηρητών βιβλιακού-αρχειακού υλικού και η ελληνική πραγματικότητα, σημειώνει ότι το εργαστήριο συντήρησης της Βιβλιοθήκης Κοραή λειτούργησε πειραματικά από το 1997 έως και το 2000 «με σπουδαστές του Τμήματος Συντήρησης που εκπονούσαν επί τόπου είτε την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση είτε την πτυχιακή τους εργασία […].» (Χούλης 2006: 72)
Η μαρτυρία του Κ. Χούλη επιβεβαιώνει ότι, με τη λειτουργία του εργαστηρίου συντήρησης, επιτεύχθηκε τουλάχιστον ένας από τους αρχικούς στόχους που έθεσε στα 1994 το Εφορευτικό της Βιβλιοθήκης «Κοραής», δηλαδή να δώσει το εργαστήριο «τη δυνατότητα κατάρτισης σε άτομα στο αντικείμενο της συντήρησης και μέσα από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» (Πρακτικά 20.9.1994). 
Μια δεύτερη σημαντική πληροφορία που προκύπτει από το άρθρο του Κ. Χούλη είναι η προσωπική του συμμετοχή στο εγχείρημα και η σημαντικότατη συμβολή του στη δημιουργία και λειτουργία του εργαστηρίου. Τα πρακτικά αρ. 88-6 της 17ης Νοεμβρίου 1995 αποκαλύπτουν πως η Βιβλιοθήκη «Κοραής» αποφάσισε να «[αναθέσει] στον Κωνσταντίνο Χούλη, ειδικό συντηρητή βιβλιακού υλικού [και] καθηγητή συντήρησης, τη σύνταξη μελέτης για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης στη Βιβλιοθήκη» (Πρακτικά αρ. 88-16, 17.11.95)

sintir 4
 

Η δαπάνη της μελέτης επρόκειτο να «αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της βιβλιοθήκης οικονομικού έτους 1995». Το πιο σημαντικό ωστόσο στοιχείο ήταν η πρόθεση των ιθυνόντων της Βιβλιοθήκης να εγγυηθούν ότι η εν λόγω μελέτη θα περιελάμβανε «όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη οργάνωση του εργαστηρίου» (Δική μας υπογράμμιση) (ο. π.)
Φαίνεται επίσης πως στο χρονικό αυτό διάστημα το εργαστήριο απέκτησε «ειδικό μηχάνημα συμπλήρωσης χαρτιού που αγοράστηκε με χρήματα προερχόμενα από δωρεές» (Xούλης, 2006: 72)
Μετά το 2000, δηλαδή με το πέρας της πειραματικής λειτουργίας του εργαστηρίου, και για σύντομο χρονικό διάστημα, η Βιβλιοθήκη κατόρθωσε να εξασφαλίσει πόρους για τη σύναψη σύμβασης εργασίας περιορισμένου χρόνου με απόφοιτο του Τμήματος Συντήρησης. Αυτό όμως απείχε αρκετά από τους αρχικούς στόχους και τις φιλόδοξες προσδοκίες των ανθρώπων που εργάστηκαν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σύγχρονου και πρότυπου κέντρου συντήρησης.
Δυστυχώς, η σημαντική πρωτοβουλία του Εφορευτικού Συμβουλίου σχετικά με το εργαστήριο συντήρησης δεν πρόλαβε να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Το 2001 το εργαστήριο σταμάτησε να λειτουργεί ελλείψει πόρων και παρέμεινε κλειστό μέχρι και το 2007.     
Στις 7 Μαρτίου 2007, το Εφορευτικό της Βιβλιοθήκης αποφάσισε την επαναλειτουργία του εργαστηρίου που θα γινόταν κατόπιν συνεννόησης του τότε συντηρητή με τον Κώστα Χούλη. (Πρακτικά αρ. 202_53, 08.03.2007). Με την ίδια απόφαση, προτάθηκε τα βιβλία που είχαν δοθεί για συντήρηση να επιστραφούν και να τοποθετηθούν στα ράφια των βιβλιοστασίων που ανήκαν αρχικά.

 

Πρόσφατη ιστορία και στόχοι του εργαστηρίου

sintir 2

Σήμερα, σκοπός του εργαστηρίου συντήρησης είναι να διασφαλίζει ότι οι συλλογές εντύπου και αρχειακού υλικού, καθώς και οι συλλογές χειρογράφων, χαρτών, εφημερίδων κ.λπ., που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη «Κοραής» θα διατηρηθούν σε καλή κατάσταση έτσι ώστε να κληροδοτηθούν στις επόμενες γενιές και να μπορέσουν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης από τους ερευνητές και ψυχαγωγίας από το ευρύ κοινό.1
Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που στεγάζει σήμερα το εργαστήριο προσφέρει στους τεχνικούς ένα άνετο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας. Τα τρία μεγάλα παράθυρά του σκορπίζουν άπλετα στο χώρο το φυσικό φως. Στην αίθουσα υπάρχουν μεγάλοι πάγκοι εργασίας και πάγκοι με ενσωματωμένες δεξαμενές για το πλύσιμο και την αποξύνωση (de-acidification) του χαρτιού, στους οποίους μπορούν να εργαστούν άνετα μέχρι και τρεις συντηρητές. Υπάρχει επίσης στήλη απιονισμού για την παροχή αποσταγμένου νερού. Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνεται μηχάνημα συμπλήρωσης χαρτιού (leaf caster), καθώς και μηχάνημα στεγνώματος και ισιώματος των φύλλων. Για τη βιβλιοδεσία χρησιμοποιούνται δύο μεγάλα ψαλίδια, τεζάκια, καθώς επίσης και μικρές και μεγάλες πρέσες. Τέλος, το εργαστήριο έχει αρκετά ερμάρια και συρτάρια με μικροεργαλεία και αναλώσιμα υλικά για την κάλυψη των βασικών αναγκών συντήρησης. Η δημιουργία κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών επιτυγχάνεται με συστήματα αυτόνομης θέρμανσης και κλιματισμού καθώς και με κατάλληλα όργανα για την παρακολούθηση τους.

Το 2007, η Βιβλιοθήκη «Κοραής» σε συνεργασία με την 3η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, και πιο συγκεκριμένα με την προϊσταμένη της υπηρεσίας,  κα Αριστέας Καββαδία, αποφάσισαν να διατίθεται μία φορά την εβδομάδα στο εργαστήριο συντήρησης της βιβλιοθήκη η συντηρήτρια έργων τέχνης και αρχαιοτήτων (ΤΕ) Διονυσία Γκλαβά-Μαγείρου με σκοπό την επαναλειτουργία του εργαστηρίου και τη συντήρηση έργων των οποίων η κατάσταση θεωρούταν κρίσιμη.
Η Διονυσία εργάστηκε στο εργαστήριο από το Φεβρουάριο του 2007 έως τον Ιούνιο του 2008 και, αφού ανέλαβε, το πρώτο μέλημά της ήταν να αποκαταστήσει το χώρο στην αρχική του μορφή. Έτσι, κατέγραψε και οργάνωσε εκ νέου το υλικό και τον εξοπλισμό που διέθετε ήδη το εργαστήριο. Στην καταγραφή αυτή βρέθηκαν τα υλικά που έλειπαν και προσδιορίστηκαν τα υλικά και τα μέσα που ήταν αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου και τη δυνατότητα συντήρησης χαρτώου υλικού. Τέλος, στο χρονικό αυτό διάστημα ελέγχθηκαν βιβλία για να αξιολογηθούν οι φθορές τους και η συντηρήτρια παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συντήρησης και διατήρησης βιβλίων.     
Από τον Ιούνιο του 2008 μέχρι και το Μάρτιο του 2009, το εργαστήριο συντήρησης καταπιάστηκε με τη συντήρηση φύλων εφημερίδων που επρόκειτο να ψηφιοποιηθούν. Το έργο της ψηφιοποίησης είχε ανατεθεί στην εταιρία Globo και τη συντήρηση των φύλων των εφημερίδων την ανέλαβε ο συντηρητής Αντώνης Πετράς που, την εποχή εκείνη, απασχολούταν μερικώς στο εργαστήριο για λογαριασμό της Globo.

sintir 1

Το Μάρτιο του 2009, ο Αντώνης Πετράς, υπέγραψε ειδική σύμβαση έργου με τη Βιβλιοθήκη Κοραή και ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου τη λειτουργία του εργαστηρίου. Ο Αντώνης γεννήθηκε στη Χίο στις 21 Σεπτεμβρίου του 1975. Σπούδασε Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Βsc Heritage Conservation) στο πανεπιστήμιο του Derby της Αγγλίας απ’ όπου και αποφοίτησε το 2001. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχαιομετρία (Msc Archaeological Materials) στο πανεπιστήμιο του Nottingham της Αγγλίας. Από το 2006 έως το 2008 εργάστηκε στη 10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, με αποκλειστικό αντικείμενο τη συντήρηση βιβλίου. Έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια με θέμα τη συντήρηση βιβλίου και τις ιστορικές βιβλιοδεσίες.

Το πρώτο βιβλίο που συντήρησε ο Αντώνης στο εργαστήριο της Βιβλιοθήκης «Κοραής» ήταν ο Πορτολάνος του Δημητρίου Τάγια, που εκδόθηκε στη Βενετία το 1582. Χρειάστηκαν πέντε περίπου μήνες για την αποκατάσταση του σημαντικού αυτού παλαίτυπου, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό στα πλαίσια μιας εντυπωσιακής παρουσίασης, η οποία έλαβε χώρα στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης Κοραής, στις 2 Μαρτίου 2009, παρουσία εκλεκτών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της χιακής κοινωνίας. Η συντήρηση του Πορτολάνου έγινε με δαπάνη του Λιμενικού Ταμείου Χίου στα πλαίσια του προγράμματος «Υιοθετήστε τη συντήρηση ενός βιβλίου».
Τη στιγμή αυτή, ο Αντώνης Πετράς ολοκληρώνει τη συντήρηση του βιβλίου του Ηροδότου του Αλικαρνασσήος, Ιστοριών Λόγοι Θ, 2η έκδοση, που εκδόθηκε από τον Henricus Stephanus (Anno M. D. XCII). Το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση, καθώς η βιβλιοδεσία τους έχει καταστραφεί ολοσχερώς και το έγγραφο έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές από έντομα.
Παράλληλα, ο Αντώνης έχει ξεκινήσει μελέτη για την αποκατάσταση του περίφημου έργου Description de l’Egypte. Η βιβλιοθήκη μας διαθέτει αντίγραφο της πρώτης και σπανιότερης έκδοσης του πολύτιμου αυτού έργου, το οποίο δώρισε ο ίδιος ο Ναπολέων στον Αδαμάντιο Κοραή. Η συντήρηση του έργου θα γίνει με χορηγό την κα. Ματρώνα Ξυλά-Ergon.   
Η Βιβλιοθήκη «Κοραής» και το εργαστήριο συντήρησης εντείνουν και συστηματοποιούν τις προσπάθειές τους, προκειμένου το κοινό να ευαισθητοποιηθεί για τα σπάνια βιβλία που χρήζουν άμεσα και επιτακτικά συντήρηση και να συμβάλει υλικά στο φιλόδοξο πρόγραμμα αποκατάστασής τους.


 1  Όπως αναφέρει και η Γκλαβά-Μαγείρου η συντήρηση αναφέρεται στο «σύνολο των συγκεκριμένων εξειδικευμένων επεμβάσεων ανάλογα την περίπτωση ώστε να παραταθεί κατά το δυνατό η διάρκεια ζωής και να αποκατασταθεί η αισθητική αρτιότητα ενός πολιτιστικού αγαθού ή αντικειμένου. Οι επεμβάσεις υπόκεινται σε ορισμένη δεοντολογία που διέπει τόσο τις μεθόδους εφαρμογής όσο και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Αντίθετα, η διατήρηση «θεωρείται το σύνολο των ενεργειών που έχουν ως σκοπό να διατηρηθεί ακέραιο και αμετάβλητο το σύνολο των πληροφοριών (ιστορικής, αισθητικής, τεχνολογικής αξίας) που περιέχονται στο τεκμήριο. Η διατήρηση περιλαμβάνει οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με στόχο να καθυστερήσει, να εμποδίσει ή να σταματήσει τη φοθρά του αντικειμένου. Οι ενέργειες αυτές αναφέρονται τόσο στο περιβάλλον φύλαξης του τεκμηρίου όσο και στις επεμβάσεις που απαιτούνται, αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς των χρηστών προς το αντικείμενο.» Τέλος υπάρχει και η προληπτική συντήρηση που «αναφέρεται και περιλαμβάνει παρεμβάσεις προς εξυγίανση του περιβάλλοντος φύλαξης του αντικειμένου, προκειμένου να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής του. (Γκλαβά 2008: 58-9)

 

Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη και δωρεά από την κα Ματρώνα Ξυλά – Egon, Οκτώβριος 2010

 
 
       
 

Απόσπασμα από την ευχαριστήρια επιστολή

«Αξιότιμη κυρία Ματρώνα Ξυλά - Egon

Η πρόσφατη επίσκεψη σας στην Ιστορική μας Βιβλιοθήκη, μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. Όχι μόνο για την σημαντικότητα – εκ νέου – δωρεά σας των 5.000 ευρώ αλλά και διότι αισθανόμαστε ότι έχομε για συμπαραστάτη στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης μια αξιότιμη και αγαπητή προσωπικότητα της Πατρίδας μας. Τούτο αποτελεί σημαντικότατο στήριγμα στην αποστολή μας.
Το Εφορευτικό Συμβούλιο κατά την προ ημερών συνεδρίαση του ενημερώθηκε με κάθε λεπτομέρεια για τα όσα συζητήθηκαν κατά την επίσκεψή σας και για το θερμό ενδιαφέρον που δείξατε ως προς τη λειτουργία του συντηρητηρίου. Η εγκυκλοπαίδεια της Αιγύπτου είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός για την Βιβλιοθήκη μας και η συντήρηση του αποτελεί ιερό καθήκον.»

 

Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη και δωρεά από την κα Ματρώνα Ξυλά – Egon, Ιούνιος 2010

 
 
       
 

Επιστολή του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης
προς την κυρία Ματρώνα Ξυλά – Egon


Αξιότιμη κυρία  Ματρώνα Ξυλά –Egon

 

 Η επίσκεψή σας στην Ιστορική μας Βιβλιοθήκη, την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός. Όχι μόνο γιατί είστε ένα σημαίνον πρόσωπο της Χιακής κοινωνίας και της εφοπλιστικής οικογένειας, ούτε μόνο για τη μεγάλη δωρεά στην οποία προβήκατε, αλλά κυρίως διότι για άλλη μια φορά επιβεβαιώσατε έμπρακτα το ενδιαφέρον σας με την επίσκεψή σας, για τον σημαντικό πνευματικό φάρο που διαθέτει η Χίος.

Δείχνει την αγάπη σας που διαχρονικά έχει η οικογένειά σας για την Βιβλιοθήκη μας. Εδώ, στις εσχατιές της Ευρώπης προσπαθεί να παραμείνει ζωντανό πνευματικό κύτταρο για ερευνητές, επισκέπτες και συμπατριώτες. Προτάσσει ως στοιχεία πνευματικής ανάτασης και φωτοδότησης τους θησαυρούς τους οποίους από αιώνων κατέχει, κληροδοτήματα άξιων πνευματικών τέκνων της ιδιαιτέρας Πατρίδας. Για τούτο κάθε επίσκεψη διακεκριμένου συμπολίτου μας, όπως η δική σας, μετά του αξιοτίμου κ. Κωνσταντίνου Πουτού, μας δίνει κουράγιο και μας γεμίζει αισιοδοξία.  

 

Η σημαντικότατη δωρεά σας του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) αποτελεί ένα ουσιώδες στήριγμα στη λειτουργία του συντηρητηρίου της Βιβλιοθήκης μας και σύμφωνα με  τη βούλησή σας θα διατεθεί στην έναρξη συντήρησης του 14-τομου έργου: “ Description De L’  Egypte”, μοναδικό στο είδος του έργο που χάρισε ο Μέγας Ναπολέων στον Αδαμάντιο Κοραή. Το ποσό της δωρεάς κατατέθηκε ήδη στον ειδικό λογαριασμό που αφορά το συντηρητήριο και  θα σας κρατούμε ενήμερη για την πορεία των εργασιών. Προφανώς, μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον κ. Αντώνη Πετρά.
Ευχόμαστε να είστε πάντα καλά εσείς και η οικογένειά σας.

 

Για το Εφορευτικό Συμβούλιο
      Ο Πρόεδρος

         Παύλος  Π. Καλογεράκης
         Διευθυντής Εκπαίδευσης

 

 
Ενημέρωση για την επίσκεψη και τη δωρεά
της κυρίας Ματρώνας  Ξυλά – Egon στη Βιβλιοθήκη

 

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010, επισκέφθηκε την Ιστορική μας Βιβλιοθήκη η κυρία Ματρώνα  Ξυλά – Egon, όπως συνηθίζει και κάνει σε κάθε ταξίδι της στη Χίο. Είναι γνωστό το διαχρονικό  ενδιαφέρον της κ. Ξυλά – Egon για τη Βιβλιοθήκη μας, όπως ήταν και των γονέων της, αειμνήστων Μιχαήλ και Σταματίας.
Η κ. Ξυλά – Egon ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία των διαφόρων έργων και εργασιών που γίνονται στη Βιβλιοθήκη και ιδιαιτέρως για την πορεία λειτουργίας του συντηρητηρίου το οποίο και επισκέφθηκε, και συζήτησε με τον υπεύθυνο κ. Αντώνη Πετρά. Την ενημερώσαμε για το έργο που γίνεται εκεί και για τους στόχους που έχουν τεθεί ως προς τη συντήρηση ιστορικών και μοναδικών βιβλίων.

Η φιλοπατρία της κ. Ξυλά – Egon και η ειλικρινής αγάπη της για τη Βιβλιοθήκη μας, εκδηλώθηκε με τη δωρεά του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για τη λειτουργία του συντηρητηρίου. Μια πολύ μεγάλη τονωτική ένεση στους σημερινούς δύσκολους καιρούς. Μάλιστα, η κ. Ξυλά- Egon εξεδήλωσε την επιθυμία να διατεθεί το ποσό αυτό, ως αρχή στη συντήρηση της 14-τομης εγκυκλοπαίδειας περί Αιγύπτου την οποία  χάρισε ο Μέγας Ναπολέων στον Κοραή και η οποία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης μας. Οι τόμοι της είναι πάρα πολύ φθαρμένοι από τη χρήση και τον χρόνο.
 

 

Το Εφορευτικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι στη Βιβλιοθήκη ευχαριστούν θερμά την κ. Ματρώνα Ξυλά – Egon και της εύχονται να είναι πάντα καλά και να προσφέρει στην ιδιαίτερη Πατρίδα της. Υπόσχονται ότι η δωρεά θα πιάσει τόπο και ότι θα την κρατούν ενήμερη για την όλη πορεία του έργου της συντήρησης. Εύχονται δε η δωρεά της να αποτελέσει παράδειγμα και προς άλλους φιλοπάτριδες Χιώτες.

      Για το Εφορευτικό Συμβούλιο

          Παύλος Καλογεράκης