Τρίτη, Ιούλιος 23, 2024

ΑναγνωστήριοΣτο χώρο του αναγνωστηρίου, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει και να διαβάσει υλικό από τη βασική συλλογή της βιβλιοθήκης, η οποία εμπεριέχει και τις συλλογές Αργέντη και Θεοτοκά. Η αναζήτηση σήμερα γίνεται μέσω του παλιού δελτιοκαταλόγου, για τα παλαιότερα αποκτήματα (πριν το 1990), και αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου, για τα νεώτερα αποκτήματα, δηλαδή όσα βιβλία αποκτήθηκαν μετά το 1990.


Συγκεκριμένα, μεγάλο μέρος της βασικής συλλογής, καθώς και ολόκληρες οι συλλογές Αργέντη και Θεοτοκά, έχουν καταλογογραφηθεί με το πρόγραμμα ABEKT 5.6 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Προσπάθεια μας είναι η ηλεκτρονική καταλογογράφηση να ολοκληρωθεί και για τα παλαιότερα τεκμήρια, έτσι ώστε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες με έμφαση στη προσβασιμότητα.

Ο αναγνώστης-ερευνητής έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον κανονισμό, να βγάλει μέχρι είκοσι φωτοαντίγραφα για συγγράμματα που έχουν εκδοθεί μετά το 1950, ενώ για παλαιότερα συγγράμματα έχει τη δυνατότητα φωτογράφησής τους.