Σάββατο, Ιούνιος 03, 2023

Σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 56865/Γ3/06.04.2015 (ΦΕΚ 931/ΥΟΔΔ/23-12-2015) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νικολάου Φίλη, το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου « Κοραής» αποτελείται από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

 

Πρόεδρος: Μερούση Κωνσταντίνο του Ιωάννη (Φιλόλογο, Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Υποδιευθυντή 3ου Γυμνασίου Χίου)

Αντιπρόεδρος: Βουρνούς Εμμανουήλ του Μιχαήλ (Αρχιτέκτονα, πρώην Δήμαρχο Χίου)

Μέλη:

Μανάρα-Στάθη Μαρία του Ιωάννη (Συνταξιούχο, Εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Μπελέγρη Γεώργιο του Μιχαήλ (Ασφαλιστή, πρώην Αντιδήμαρχο Χίου)

Μανιτσούδη Ελευθερία του Γεωργίου (TE Βιβλιοθηκονόμο, μόνιμη υπάλληλο του Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου στο τμήμα Βιβλιοθήκης)

Κλεισσά Ηλία τουΚωνσταντίνου (Δάσκαλο, Δημοτικό Σύμβουλο)

Σταυρινούδη Σταύρο του Ισιδώρου (Εκπαιδευτικό, Υποδιευθυντή 2ου ΓΕΛ Χίου, Πρόεδρο ΕΛΜΕ Χίου, Αιρετό ΑΠΥΣΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Κουγιούλη Ιωάννη του Δημητρίου (Φιλόλογο)

Παυλιδάκη Γεώργιο του Νικολάου (Ηθοποιό-Σκηνοθέτη)

Ζαχαρή Μαριάνθη του Γεωργίου (Φιλόλογο, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό)

Προσωπικό

Διεύθυνση: Άννα Χαζίρη (ΠΕ Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας )

Μαρία Βαστιάνου (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας)

Δέσποινα Καλαγκιά (ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας)

Ζαφείρης Κωσταντίνος ( ΠΕ Κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας)

Ευαγγελία Στείρου (Καθαριότητα)

Εξωτερικός συνεργάτης: Αντώνης Πετράς (συντηρητής βιβλιακού και αρχειακού υλικού)