Τετάρτη, Μαϊος 29, 2024

ΑΒΕΚΤ

Μέχρι το 1990 που άρχισε να γίνεται ηλεκτρονική καταλογογράφηση των τεκμηρίων με το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, τηρούνταν ο δελτιοκατάλογος ο οποίος είναι ακόμα και σήμερα διαθέσιμος προς χρήση και είναι ο μόνος τρόπος αναζήτησης για τα παλαιότερα τεκμήρια. Από το 1990 όλα τα νέα αποκτήματα καταλογογραφούνται ηλεκτρονικά, ενώ αργότερα αρχίζει και η αναδρομική καταλογογράφηση των παλαιότερων αποκτημάτων. Σήμερα η αναδρομική καταλογογράφηση έχει φτάσει στα τεκμήρια που εισήχθησαν στη συλλογή της βιβλιοθήκης στα μέσα της δεκαετίας του ΄40 και αφορούν εκδόσεις 20ου και 19ου αιώνα.

Η έκδοση 5.6 του συστήματος ΑΒΕΚΤ που χρησιμοποιούμε σήμερα, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της βιβλιοθήκης να αναζητήσει και να ανακτήσει βιβλιογραφικό υλικό δίνοντας σαν όρους αναζήτησης λέξεις από τον τίτλο, την πνευματική υπευθυνότητα ή την επικεφαλίδα του θέματος στην απλή αναζήτηση, ενώ στην ενδιάμεση και τη σύνθετη αναζήτηση, για τους πιο πεπειραμένους, μπορούν να συνδυαστούν πολύ περισσότερα στοιχεία ακόμα και με αποκοπή λέξεων.  Μετά τον εντοπισμό του υλικού μέσα από την έρευνα στον κατάλογο, υπάρχει η δυνατότητα μελέτης στο αναγνωστήριο για το υλικό της βασικής συλλογής το οποίο δεν δανείζεται.  Μόνο το υλικό που θα εντοπιστεί στον κατάλογο του δανειστικού τμήματος μπορεί να δανειστεί.

scannerΨηφιοποιημένο Υλικό
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει η Βιβλιοθήκη για την διάσωση και διατήρηση των θησαυρών της, ψηφιοποίησε σημαντικό μέρος των αρχείων της.
Πιο συγκεκριμένα η ψηφιοποίηση αφορά:

  • τις Χιακές εφημερίδες  «Παγχιακή», «Νέα Χίος»
  • τις εφημερίδες της Σμύρνης «Αμάλθεια» και «Η ΣΜΥΡΝΗ» (1871)
  • τα λογοτεχνικά περιοδικά και περιοδικά ποικίλης ύλης και τέχνης της εποχής, όπως: ΒΙΟΝ (ΣΜΥΡΝΗ 1878), ΑΠΟΘΗΚΗ (ΣΜΥΡΝΗ 1839), ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ (ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1862), ΝΕΑ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΣΜΥΡΝΗ 1860), ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 1878), ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΣΜΥΡΝΗ 1894),  Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΣΜΥΡΝΗ 1841), ΧΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (1911, 1914, 1917, 1919, 1923)
  • επιλεγμένα βιβλία (εκδόσεις 16ου -  19ου αιώνα ) με κριτήρια  α) τη σχέση τους με τη Χίο και τη χρονική ιστορική περίοδο β) την αναγνωσιμότητα 
  • βιβλία της προσωπικής βιβλιοθήκης του Αδαμάντιου Κοραή καθώς και Κοραϊκές  εκδόσεις ( 17ος αιώνα έως και αρχές 19ου αιώνα).

Κύριο εργαλείο για την ψηφιοποίηση του υλικού αποτέλεσε μια συσκευή ψηφιακής απεικόνισης σύγχρονης τεχνολογίας.