Τρίτη, Ιούλιος 23, 2024

Διαστάσεις:  16,2 X  11,9 σε εκατοστά
Τιμή: 0,50 €

Φρίξος Αριστεύς
Χωρίς τίτλο

Φρίξος Αριστεύς
Καλαθοποιός της Βολισσού, 1923

Φρίξος Αριστεύς
Καρδαμυλίτης, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Χωρίς τίτλο

Φρίξος Αριστεύς
Χωρίς τίτλο

Φρίξος Αριστεύς
Αριστοκράτης, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Καμπούσαινα καθαρίζουσα σιτάρι, 1923

Φρίξος Αριστεύς
Γυναίκα από το Πυτιός, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Κόρη των Νενήτων στον Αργαλιό, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Η Σούμα, Κάμπος Χίου, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Μύλοι Βυρσοδεψίων, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Λιθί, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Φρ. Αριστεύς, Ολύμποι, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Φρ. Αριστεύς, Καμπιά, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Άγιος Γεώργιος, 1936

Φρίξος Αριστεύς
Ανάβατος, 1936

Έντυπο παραγγελίας…