Σάββατο, Νοέμβριος 28, 2020

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη Eπιτύμβια Στήλη Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Πλάκα

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Στήλη

Eπιτύμβια Πλάκα

 

Φωτογράφηση: Γραββάνη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός