Tuesday, December 05, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ»

KORAISLIBRARY IN CHIOS

×Ø

Ταχυδρομική Δ/νση: Κοραή 2 Χίος, 09 .11.2022  
Τ.Κ. 82 100   Χίος Αρ. Πρωτ.: 384
Τηλέφωνο : 22710 44246                                
Fax : 22710 80680                                                              
Email : [email protected]
www.koraeslibrary.gr                                                        

                                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη:

  1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
  2. Το εγκεκριμένο έργο με κωδικό 2021ΝΑ54600026/5136773 και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΗΣ (ΠΚ 2017ΣΕ54400037, 2017ΣΕ54400061, 2020ΣΕ54400020)» για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΙΟΥ «ΚΟΡΑΗΣ»

3. Την αναγκαιότητα της ετήσιας έκδοσης αφιερωματικού Ημερολογίου 2023 της Δ.Κ.Ι.Β. Χίου «Κοραής»..

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», προκειμένου να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης,    απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας   μέγιστης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο, από την Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής». Παρακαλούμε για την κατάθεση σχετικής προσφοράς μέχρι 14/11/2022.

Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η 2/12/2022 . Η παράδοση θα γίνει άπαξ ή τμηματικά, εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, με ευθύνη του αναδόχου .

Πληρωμή Αναδόχου: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας, βάσει του τιμολογίου του Αναδόχου (επί πιστώσει) και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Η πληρωμή του τιμολογίου θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ της Δ.Κ.Ι.Β.Χίου «Κοραής» οικονομικού έτους 2022.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

β. Φορολογική Ενημερότητα

Η Προϊσταμένη της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου «Κοραής»

Τ.Σ.Υ.

Άννα Χαζίρη