Τρίτη, Ιούλιος 23, 2024

Δύο προτομές κοσμούν την πόρτα που οδηγεί στο Αναγνωστήριο από την είσοδο της Βιβλιοθήκης. Δεξιά είναι τοποθετημένη η προτομή του ιδρυτή της Βιβλιοθήκης , Αδαμάντιου Κοραή και αριστερά η προτομή του ευεργέτη της,Φίλιππου Π.Αργέντη. Δίπλα στην πόρτα που οδηγεί στην αίθουσα Αργέντη υπάρχει μία προτομή του Πλάτωνα.


Στο χώρο της εισόδου βρίσκονται επίσης δύο αγάλματα Σφίγγας αριστερά και δεξιά στην κορυφή των σκαλοπατιών που οδηγούν στο Αναγνωστήριο, δωρεά του Φίλιππου Π. Αργέντη στη Βιβλιοθήκη το 1955.

Αδαμάντιος Κοραής (1748 -1833) ♦ Διδάσκαλος του Γένους, πρωτεργάτης του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Διαπρεπής φιλόλογος και ιατροφιλόσοφος. Εξέδωσε πολλά γλωσσικά, φιλολογικά και παιδαγωγικά έργα. Με τη διαθήκη του άφησε χιλιάδες σπάνια βιβλία καθώς και προσωπικά αντικείμενα στη Βιβλιοθήκη της Χίου, η οποία υπήρξε δικό του μεγαλόπνοο δημιούργημα ♦ Ιωάννης Κόσσου, 1855 - Mαρμάρινη προτομή, Π34 x Υ67,5 εκ

Αδαμάντιος Κοραής

Φίλιππος Π. Αργέντης ♦ Ο Φίλιππος Παντελή Αργέντης ήταν γιος του Παντελή Λεωνίδα Αργέντη και της Φανής Σκυλίτση. Υπήρξε ο μεγαλύτερος δωρητής της Βιβλιοθήκης Κοραή.  Χάρισε πάνω από 10.000 τόμους βιβλίων,χειρόγραφα, κειμήλια και συλλογές από έρευνες σε κάθε τομέα της ιστορίας και του πολιτισμού της Χίου που χρηματοδότησε ο ίδιος. Ίδρυσε το Αργέντειο Μουσείο το οποίο εμπλούτισε με πίνακες της οικογένειας Αργέντη και Λαογραφικό Μουσείο υπόδειγμα για την υπόλοιπη Ελλάδα ♦ Β. Καπάνταης, 1977 - Mπρούτζινη προτομή, Π33 x Υ65,5 εκ

Φίλιππος Αργέντης

Πλάτωνας

Πλάτωνας
_

Ανάγλυφο υπέρθυρο ♦ Στην είσοδο της Βιβλιοθήκης βρίσκεται η μαρμάρινη πλάκα που κατασκευάστηκε για το υπέρθυρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, (κτήριο του 1870). Η πλάκα έφτασε στη Χίο στις αρχές Απριλίου 1871 και φέρει αναμνηστική επιγραφή, ανάγλυφη παράσταση της Σφίγγας, του συμβόλου της Χίου και της παιδείας καθώς και τα ονόματα των εφόρων ♦ Γλύπτης Αντ. Φραγκούλης

Ανάγλυφο υπέρθυρο

Άγαλμα Σφίγγας ♦ Δύο αντικρυστά αγάλματα Σφίγγας  βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη Κοραής αριστερά και δεξιά της κορυφής των σκαλοπατιών προς το αναγνωστήριο, λαξευμένα σε ωχρόλευκο μάρμαρο

Άγαλμα Σφίγγας

Άγαλμα Σφίγγας ♦ Δύο αντικρυστά αγάλματα Σφίγγας  βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη Κοραής αριστερά και δεξιά της κορυφής των σκαλοπατιών προς το αναγνωστήριο, λαξευμένα σε ωχρόλευκο μάρμαρο

Άγαλμα Σφίγγας